Ürün Bilgileri

 

 • Çap Sınıfı

Grandpipe CTP boruları 100 – 4000 mm çap aralığında üretilebilmektedir.
Standart üretim çapları (anma çapı mm olarak) aşağıdaki gibidir.
Müşterilerin talebine uygun olarak ara çapların üretimi yapılmaktadır.
Bu konuda Grandpipe Pazarlama Bölümü ile irtibata geçiniz.

 • Basınç Sınıfı

Grandpipe CTP boruları aşağıda belirtilen serilerde standart basınç sınıfı aralığına sahiptir. Müşteri taleplerine bağlı olarak farklı basınç değerlerinde de üretim yapılabilmektedir.

Boruların basınç sınıfları AWWA M45 CTP Boru Tasarım El Kitabı'nda tanımlanmış tasarım kriterlerine göre belirlenmiştir. Borular, maksimum döşeme derinliği ve tam basınçta çalışma koşulları ele alınarak tasarlanmaktadır.

Boru tasarımının uzun çalışma koşullarında istenilen performansı vermesi için, aşağıdaki belirtilen test kriterleri de göz önünde bulundurulmaktadır.

 • Hidrostatik Test Basıncı

(Sahada basınç testinin güvenli yapılabilmesi için hattaki diğer yapı ve ekipmanların doğru seçilmiş ve doğru monte edilmiş olması gerekmektedir.)

 • Su Koçu Darbesi

 • Rijitlik Sınıfı

CTP boruların rijitlik sınıflarının tanımlanması aynı prensipler çerçevesinde fakat farklı katsayılar kullanılarak ISO ve AWWA standartlarında belirtilmiştir. Genel olarak tercih edilen sınıflandırma yöntemi, ISO normlarına göre EI/D3 eşitliği ile tanımlanan, N/m2 (Pa) cinsinden borunun “minimum başlangıç spesifik rijitliği”dir.

Rijitlik sınıfı iki parametreye göre belirlenir. Bunlar (1) doğal toprak, dolgu tipi ve döşeme derinliğini içeren döşeme koşulları (2) eğer oluşuyorsa negatif basınçtır. Doğal toprak karakteristikleri, ASTM D1586 standardına göre belirlenmektedir.

Grandpipe CTP boruları aşağıdaki standart rijitlik sınıflarında üretilmektedir.

Müşteri taleplerine bağlı olarak 10000 Pa'nın üzerinde ayrıca standart rijitlik sınıflarının ara değerlerinde de üretim mümkündür.

 • Boru Boyu

Grandpipe CTP borularının 300 mm ve üstü çaplar için standart boyu 12 m'dir. 300 mm'den daha küçük çaplar için 6 m'lik boylarda üretilmektedir.

300 mm ve üstü Grandpipe CTP borularının müşteri talebine göre 0,30 – 18 m boy aralığında (ara boylarda dahil olmak üzere) üretimi mümkündür.

 • Akış Hızı

Önerilen maksimum akış hızı 3.0 m/sn'dir. Suyun temiz olduğu ve aşındırıcı madde içermediği durumlarda 5.0 m/sn'ye kadar akış hızlarına çıkılabilir.

 • Poisson Oranı

Poisson oranı borunun yapısı ile doğrudan bağlantılıdır. Grandpipe CTP borularında, çevresel yükler sebebiyle oluşan poisson oranı 0.22 – 0.29 aralığında değişmektedir. Eksenel yükler sebebiyle oluşan poisson oranı diğerinden göz ardı edilebilecek kadar azdır.

 • Güneş Işınlarına (Ultraviyole - UV) Dayanım

Ultraviyole ışınlarının en önemli kaynağı güneş ışınlarıdır. Grandpipe'ın teknolojik çözüm ortağı ar-ge merkezinde yapılan uzun dönem performans testlerinin ve araştırmaların sonucunda ,güneş ışınlarının Grandpipe Teknolojisi ile üretilen CTP borularda herhangi bir zayıflamaya sebep olmadığı tespit edilmiştir. Müşteriler tarafından ekstra emniyet faktörleri talep edildiğinde, Grandpipe'ın teknolojik altyapısı, boruların her ortamda sorunsuz kullanımı için özel tasarımlar yapılmasına uygundur.

 • Mukavemet Değerleri

Grandpipe CTP borularının çember (çevresel) dayanım ve eksenel (boyuna) çekme yük kapasiteleri aşağıdaki gibidir.

 

 

 • Çalışma Sıcaklıkları

Basınç sınıfına indirgeme yapmaksızın çalışılabilecek maksimum sıcaklık 45ºC'dir. Grandpipe 45 ºC'nin üstünde ve 60 ºC'yi geçmeyecek sürekli çalışma koşullarında basınç sınıfını bir alta indirgemeyi tavsiye eder. Örneğin, PN16 basınç sınıfında olan ( 16 bar basınç altında çalışacak) bir borunun böyle bir çalışma ortamında PN10 (10 bar basınç altında çalışacak) sınıfında değerlendirilmesi gerekir. Uygun reçine tipleri kullanılarak CTP boruların çalışma sıcaklıkları 100 ºC'ye kadar yükseltilebilir.

 • Isıl Genleşme

Grandpipe CTP borularının eksenel yönde genleşme ve büzülme katsayısı 24 – 30 * 10-6 cm/cm/ºC'dir.

 • Akış Katsayıları

Yapılan testler sonucunda, Colebrook – White Katsayısı 0.029 mm olarak alınabilir. Buradan yola çıkarak, Hazen – Williams Akış Katsayısı C = 150 – 165 aralığında, Mannings Pürüzlülük Katsayısı n = 0.009, Darcy Weisbach Denklemi'nde Yüzey Pürüzlülük Sayısı 0.0518'dir.

 • Hidrolik Özellikler

Özel akış katsayılarından ötürü, CTP boru bazı spesifik özelliklere sahiptir:

 • Pürüzsüz  iç  yüzey  sayesinde  akış  direnci  azalmaktadır,  bundan  dolayı  gerekli  olan enerji ve pompaj maliyetleri azalacaktır.
 • Korozyon  dayanımı  sayesinde  borunun  içi  yüzey  kalitesi  zamanla  değişim göstermeyecektir. Beton ve çelik boruların aksine , CTP boruların akış katsayıları uzun çalışma ömürleri boyunca değişmez.
 • Spesifik bir deşarj için, diğer borularla karşılaştırıldığında daha küçük bir çap seçilebilir. 

Örneğin, 2000 mm bir çelik boru kullanımı yerine, aynı miktarda akışkan, aynı yük kaybı ile 1800 
mm CTP boru ile transfer edebilebilir.

Hazen Williams Eşitliği: HF =

HF (metre su sütunu olarak yük kaybı)
Q ( metreküp olarak deşarj miktarı)
L ( boru hattı uzunluğu)
C (pürüzlülük katsayısı)
D (metre olarak boru çapı)
C (çelik) = 110
C (CTP) = 150
Q (çelik) = Q (CTP)
L (çelik) = L (CTP)
HF (çelik) = HF (CTP)
D (çelik) = 2000 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Aşınma Dayanımı

Aşınma dayanımı, borunun iç yüzeyinde akışkanın içinde bulunan kum ve benzeri malzemelerin etkileri ile bağlantılıdır. Bu konuyla ilgili henüz Standard hale gelmiş bir prosedür veya sınıflandırma yöntemi oluşmamasına rağmen, Grandpipe CTP boruları Darmstadt Rocker Yöntemi ile test tabi tutulmuştur. Kullanılan yüksek aşındırıcı malzemelere rağmen, sonuçlar çok tatmin edicidir.

Boruların ortalama aşınma kaybı 100.000 çevrimde 0.34 mm olarak tespit edilmiştir.

 • Boru Boyutları

 

Not: Tablolarda verilen değerler Grandpipe'ın standart üretim kriterlerine göre tanımlanmış ortalama değerler olup, kullanılan hammaddelerin çeşitliliğine göre bu değerler değişim gösterebilir.