Boru Birleştirme Yöntemleri

  • CTP Kaplinler

Borular çift kanallı CTP kaplinler ile bağlanır. Boru ve kaplinler ayrı ayrı sevk edilebilir ya da kaplinler boruların bir ucuna monte edilerek yollanabilirler. CTP kaplinlerde sızdırmazlık için elastomerik contalar kullanılmaktadır. Bu contalar 75 yıllık bir tecrübeden geçmiştir.

  • CTP Kombikaplinler

Güçlendirilmiş CTP kaplinler, eksenel yöndeki dayanımlara ihtiyaç duyulduğunda boru bağlantılarında kullanılmaktadır. Bu kaplin tipinde, sızdırmazlık iki conta ve epoksi adhezif ile yapılır. Kullanılan mevcut epoksi, boru kaplin bağlantısını çok mukavim hale getirmekte ve çekme yüklerine karşı büyük bir dayanım sağlamaktadır.

  • CTP Flanşlar

Özel durumlarda borular flanşlarla bağlanabilir. 300 mm ve üstündeki flanşlı bağlantılarda yüzeyde kullanılan bir adet conta bağlantı için yeterlidir. Standart civata bağlantıları ISO 7005'e göre tasarlanmaktadır. Diğer standartlara uygun civata bağlantıları da yapılabilir.

  • El Yatırması Bağlantıları

Bu bağlantı cam elyafı ve polyester reçine ile yapılmaktadır. Boru çapı ve basıncına bağlı olarak el yatırmasının genişliği ve kalınlığı belirlenir.

Bu tip bağlantılar temiz, kontrollü şartlarda ve eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.