Kalite Kriterleri

Hammadde Kalite Kriterleri

Grandpipe kullanmış olduğu tüm hammaddeler için kalite kriterleri oluşturmuştur. Hammaddeler, Grandpipe kalite kriterlerine göre, tedarikçiler tarafından test sertifikaları ile birlikte sevk edilmektedir. Buna ek olarak, Grandpipe üretim tesislerinde, gelen tüm hammaddeler, belirlenmiş kalite kriterleri çerçevesinde teste tabi tutulmaktadır. Bu sayede daha hammadde kullanım aşamasında ürünlerin kalitesi güvence altına alınmaktadır.

CTP boru üretiminde kullanılan temel hammadde grupları şunlardır:

>Cam Elyaf
>Reçine
>Katalizör (Sertleştirici)
>Dolgu Malzemesi (Kum)
>Kimyasal Katkılar ve Hızlandırıcılar
>Yüzey Tülleri

Nihai Ürün Kriterleri (CTP Boru)

Nihai ürün haline gelen boruların tamamı aşağıdaki kontrol aşamalarından geçer:

>Görsel Kontrol
>Barcol Sertliği Ölçümü ( Barcol: Genellikle CTP esaslı malzemelerin yüzey sertliği ölçüm birimidir.)
>Et Kalınlığı Ölçümü
>Boru Boyu Ölçümü
>Çap Ölçümü
>Hidrostatik Sızdırmazlık Testi ( Anma Basıncının İki Katı)

Numune alma yöntemi ile aşağıdaki kontroller yapılmaktadır:

>Boru Rijitliği
>Sehim Altında İç Yüzeyde Çatlak Kontrolü
>Sehim Altında Yapısal Kusur Kontrolü
>Kompozit Yapı Analizi ve Tasarım Doğrulama
>Çember Çekme Dayanımı
>Eksenel Çekme Dayanımı

Fiziksel Dayanım Kriterleri

Numune alma yöntemi ile yapılan kontroller, boruların başlangıç fiziksel dayanımlarını tanımlamaktadır. Boruların uzun dönem performans kriterleri sonraki bölümlerde açıklanmaktadır. Bu testler, tanımlı Grandpipe kalite kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir. Bu kriterler, yerel ve global tüm standartların en üst limitleri referans alınarak oluşturulmuştur. Testlerin sonuçları nihai ürünlerin kalitesini güvence altına alan en önemli parametredir.

Uzun Dönem Performans Kriterleri

Tüm standartların genel koşulu, minimum performans kriterlerinin yerine getirilmesidir. CTP boru sistemlerinde kısa dönem performansının ötesinde uzun dönem performansı ana kalite kriteridir. Bu yüzden Grandpipe'ın tüm kalite kriterleri boruların uzun dönem performansını içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bunların en önemlileri aşağıdadır:

>Uzun Dönem Spesifik Çember Rijitliği
>Uzun Dönem Dairesellikten Sapma
>Uzun Dönem Hasar Basıncı (Hidrostatik Tasarım Esasına Göre: HDB)
>Uzun Dönem Gerilmeli Korozyon

Ana performans testlerine ek olarak, Grandpipe CTP boruları, farklı çalışma koşulları göz önünde bulundurularak;

>Güneş Işığına (Ultraviyole – UV) Dayanım
>Aşınma Dayanımı
>Akış Hızı
>Farklı Çalışma Sıcaklıkları
> Yanma Dayanımı
gibi performans testlerine tabi tutulmaktadır.