Şirket Politikamız

 
Firma olarak, MÜŞTERİ TALEP VE BEKLENTİLERİNİ YERİNE GETİRMEK, YARININ TEMİZ DOĞASINI BUGÜNDEN OLUŞTURMAK, ana hedefimiz ve amacımızdır.
 
Firmamız, aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt etmektedir;
•CTP borumuzu yüksek kalitede en uygun değer maliyetiyle üretmek.
•Müşterinin istek ve teknik şartlarına uygun yeterlilikte üretip, zamanında teslimini sağlamak.
•Sürekli gelişme anlayışı içerisinde doğal kaynakların kirlenmesini önlemek.
•Yürürlükte bulunan faaliyet alanımız ile ilgili tüm yasal mevzuatlar, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak.
•Çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek faaliyetlerde bulunmamaya özen göstermek.
•Mühendislik prensipleri çerçevesinde, kaliteyi ana hedef belirleyerek, faaliyetlerimizde çevre dostu girdiler kullanmaya özen göstermek.
•İmalat faaliyetleri sırasında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve buna bağlı olarak da kaynak tasarrufu ve geri kazanım hususlarına gereken özeni göstermek.
•Tüm çalışanlarımızın kalite ve çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmektir.
•Tüm çalışmalarımızda önce insan, önce iş güvenliği prensibi ile çalışmak.
•İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak; çalışanların katılımını sağlamak ve çalışanları teşvik etmek için gerekli imkanları sağlamak;
•Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek;
•Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
•Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek;
•İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.