Şirket Politikamız

Firma olarak, MÜŞTERİ TALEP VE BEKLENTİLERİNİ YERİNE GETİRMEK, YARININ TEMİZ DOĞASINI BUGÜNDEN OLUŞTURMAK, ana hedefimiz ve amacımızdır.

Firmamız, aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt etmektedir;
•CTP borumuzu yüksek kalitede en uygun değer maliyetiyle üretmek.

•Müşterinin istek ve teknik şartlarına uygun yeterlilikte üretip, zamanında teslimini sağlamak.

•Sürekli gelişme anlayışı içerisinde doğal kaynakların kirlenmesini önlemek.

•Yürürlükte bulunan faaliyet alanımız ile ilgili tüm yasal mevzuatlar, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak.

•Çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek faaliyetlerde bulunmamaya özen göstermek.

•Mühendislik prensipleri çerçevesinde, kaliteyi ana hedef belirleyerek, faaliyetlerimizde çevre dostu girdiler kullanmaya özen göstermek.

•İmalat faaliyetleri sırasında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve buna bağlı olarak da kaynak tasarrufu ve geri kazanım hususlarına gereken özeni göstermek.

•Tüm çalışanlarımızın kalite ve çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmektir.

•Tüm çalışmalarımızda önce insan, önce iş güvenliği prensibi ile çalışmak.